Dacă dorești să te specializezi ca auditor energetic, sunt o serie de condiții pe care trebuie să le îndeplinești. Condițiile sunt conforme prevederilor enunțate în „Metodologia privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri” și a „Îndrumătorului privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri și instalații aferente”.

Atestarea se poate face pentru specialitatea numita AEci, care inseamna auditor energetic constructii si instalatii.

În funcție de tipul activităților pentru fiecare specializare, auditorii energetici pot fi:

  • De gradul II: care efectuează expertiza termică și energetică a clădirilor existente și a instalațiilor de încălzire și preparare a apei calde de consum;
  • De gradul I: care efectuează în plus față de cei de gradul II și auditul energetic al clădirilor existente și al instalațiilor de încălzire și preparare a apei calde de consum.

Ce condiții de examinare trebuie să îndeplinească un viitor auditor energetic?

Dacă soliciți atestarea pentru auditor energetic, este nevoie să îndeplinești o serie de criterii din punct de vedere al studiilor: trebuie să fii inginer constructor, de instalații, mecanic sau energetic, sau arhitect, absolvent al unui institut sau facultăți din domeniu.

În plus, un candidat pentru certificarea de auditor energetic trebuie să fie dotat cu o capacitate deplină de exercițiu, să aibă starea de sănătate fizică și psihică corespunzătoare și să fi acumulat experiență profesională practică pentru a putea trece de etapa de testare a abilităților.

Cum se desfășoară procedura de examinare?

Pentru a fi testate toate competențele de mai sus, un candidat pentru cerificarea de auditor energetic va fi supus la două probe:

  • O probă scrisă, eliminatorie, care constă într-un chestionar cu 20 de întrebări din bibliografia specifică;
  • Un interviu cu o comisie specializată, care constă în prezentarea proiectului elaborat în cadrul cursului de specialitate urmat.

Comisia de examinare este alcătuită, de obicei, din 7 membri, fiecare fiind specializat cu o calificare înaltă sau proiectant de gradele I sau II.

Un auditor energetic are un rol esențial pentru a garanta calitatea oricărei construcții, pe durata întregii sale existențe. De aceea, colaborarea dintre un auditor energetic și un proprietar de imobil a devenit obligatorie prin lege.