Cu toții cunoaștem utilitatea unui audit energetic: acesta ne oferă principalele caracteristici termice și energetice ale unei clădiri. Însă, nu mulți dintre noi știm care sunt etapele realizării unui astfel de audit și în ce constă activitatea unui auditor.

Procesul de audit energetic al unei clădiri presupune parcurgerea următoarelor etape:

1. Evaluarea performanțelor energetice a clădirii în condiții normale de utilizare

Această etapă se realizează pe baza caracteristicilor reale ale clădirilor și a instalațiilor termice. Activitățile pe care le are în vedere un auditor energetic constă în investigarea preliminară a clădirii și a instalațiilor, determinarea performanțelor energetice și a consumului de energie anual.

La finalul evaluării, auditorul energetic extrage o serie de concluzii pe care le centralizează într-un raport.

2. Folosirea indicatorilor eficienței economice a soluțiilor tehnice de reabilitare energetică

În cadrul acestei etape, menționăm o serie de indicatori mai importanți:

  • Valoarea actualizată netă;
  • Costul unității de energie economisită;
  • Durata de recuperare a investiției suplimentare.

3. Obținerea soluțiilor tehnice de creștere a performanței energetice pentru construcție și instalații

În cadrul acestei etape, auditorul analizează cât de mult a influențat consumul energetic al clădirii intervențiile de modernizare asupra acesteia. Soluțiile tehnice vor fi concepute cu scopul creșterii performanțelor energetice ale clădirii.

4. Se va elabora un raport de audit energetic

Raportul de audit energetic este un element esențial al procesului de audit. Acesta cuprinde o prezentare a etapelor menționate mai sus și a modului cum acestea au fost parcurse. Raportul conținte și principalele caracteristici tehnice ale clădirii, cu soluțiile de modernizare și îmbunătățire propuse de auditor.

Acest raport va fi conceput având în vedere analizele tehnice și economice ale soluțiilor de reabilitare și / sau modernizare energetică a clădirilor.

La final, raportul de audit energetic va conține și concluziile pe care auditorul le-a obținut în urma întregii analize și sugestii privind măsurile ce pot fi luate pentru a crește eficiența economică a clădirii.

Dacă ai nevoie de un audit energetic, recomandăm să ne contactezi cu încredere.