Pe aceasta pagina puteti gasi informatii legate de:

Ultima actualizare a paginii s-a facut la data de 25 mai 2018 pentru a se realiza alinierea la cerintele Regulamentului (UE) 679/2016, cunoscut drept Regulamentul General privind Protectia Datelor Personale (GDPR).

Termeni de utilizare ai acestui website

Introducere

Utilizarea website-ului https://www.certific.ro, denumit in continuare Website, este reglementata de urmatorii Termeni si Conditii. Prin utilizarea acestui site, sunteti de accord sa le respectati in intregime. Daca nu sunteti de acord cu termenii si conditiile de utilizare, va rugam sa nu folositi acest Website. Continuarea navigarii implica acordul Dvs de a respecta Termenii si Conditiile de Utilizare.

Politica de Confidentialitate

I. Informatii generale

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale SC Sermac Construct & Design SRL, cu sediul in Lugoj, in calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de Internet www.certific.ro.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Daca sunteti client al Site-ului www.certific.ro, SC Sermac Construct & Design SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul in care utilizati Site-ul, de exemplu comportamentul/preferintele/obişnuintele dumneavoastra in cadrul paginii de Internet www.certific.ro, precum si orice alte categorii de date pe care le furnizati in mod direct in contextul crearii contului de utilizator, in contextul plasarii unei comenzi prin intermediul site-ului sau in orice alt mod care rezulta din utilizarea Site-ului.

II.2. Daca sunteti vizitator al Site-ului www.certific.ro, SC Sermac Construct & Design SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct in contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii de contact / intrebari / reclamatii, in masura in care ne contactati in acest fel.

III. Scopurile si temeiurile de prelucrarii

III.1. Daca sunteti client al Site-ului www.certific.ro, SC Sermac Construct & Design SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre dumneavoastra şi SC Sermac Construct & Design SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastra asupra starii comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop are la baza contractul incheiat intre dumneavoastra si SC Sermac Construct & Design SRL. Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea derularii raporturilor contractuale dintre dumneavoastra si SC Sermac Construct & Design SRL.

 • pentru indeplinirea obligatiilor legale care incumba SC Sermac Construct & Design SRL in contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului www.certific.ro, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum si in materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop este necesara in baza unor obligatii legale. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este necesara. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea SC Sermac Construct & Design SRL de a respecta obligatiile legale care ii revin si deci in imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul Site-ului www.certific.ro.

 • in scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinte de consum, in principal, in vederea imbunatatiri experientei oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al SC Sermac Construct & Design SRL de a imbunatatii permanent experienta clientilor pe Site-ul www.certific.ro. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

III.2. Daca sunteti vizitator al Site-ului www.certific.ro, SC Sermac Construct & Design SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • pentru rezolvarea plangerilor, reclamatiilor şi pentru a monitoriza traficul si a imbunatatii experienta dumneavoastra oferita pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al SC Sermac Construct & Design SRL de a asigura functionarea corecta a Site-ului www.certific.ro, precum si pentru a imbunatatii permanent experienta vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

IV. Durata pentru care va prelucram datele

Ca principiu, SC Sermac Construct & Design SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

În cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligatiilor legale care revin in sarcina SC Sermac Construct & Design SRL (de ex., in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).

V. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, SC Sermac Construct & Design SRL poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina detinatorul website-ului in desfasurarea activitatii prin intermediul Site-ului www.certific.ro (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate catre SC Sermac Construct & Design SRL pot fi transferate in afara Romaniei, dar doar catre state din Uniunea Europeana.

VII. Drepturile de care beneficiati

În conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre SC Sermac Construct & Design SRL, conform celor descrise in prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea SC Sermac Construct & Design SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre SC Sermac Construct & Design SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
 • dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
  • in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.

Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, SC Sermac Construct & Design SRL sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care :
  • persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
  • persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre SC Sermac Construct & Design SRL catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
  • in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al SC Sermac Construct & Design SRL sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care detinatorul website-ului poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
  • in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
 • dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: office@certific.ro.

Cookies

1. Introducere

Prezenta Politica privind fisierele de tip Cookies se aplica tuturor utilizatorilor paginii de Internet www.certific.ro. Informatiile prezentate in continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de Internet cu privire la plasarea, utilizarea si administrarea cookie-urilor de catre SC Sermac Construct & Design SRL in contextul navigarii utilizatorilor pe aceasta pagina de Internet.

2. Ce sunt cookie-urile?

Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie si la tehnologiile similare prin intermediul carora pot fi colectate informatii in mod automat.

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut si sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezinta un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul carora se acceseaza Internetul.

Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisa de un web-server catre un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odata instalate au o durata de existenta determinata, ramanand „pasive”, in sensul ca nu contin programe software, virusi sau spyware si nu vor accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului pe al carui echipament au fost instalate.

Un cookie este format din doua parti:

 • numele cookie-ului; si
 • continutul sau valoarea cookie-ului.

Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe pagina de Internet asociata web-serverului respectiv.

3. Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de Internet:

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de Internet o experienta mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecarui utilizator in parte si anume pentru:

 • imbunatatirea utilizarii acestei pagini de Internet, inclusiv prin identificarea oricaror erori care apar in timpul vizitarii/utilizarii acesteia de catre utilizatori;
 • furnizarea de statistici anonime cu privire la modul in care este utilizata aceasta pagina de Internet catre SC Sermac Construct & Design SRL, in calitate de detinator al acestei pagini de Internet;
 • anticiparea unor eventuale bunuri care vor fi in viitor puse la dispozitia utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de Internet, in functie de serviciile / produsele accesate.

Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri in legatura cu modul in care se utilizeaza aceasta pagina de Internet, SC Sermac Construct & Design SRL poate adopta masuri pentru ca aceasta pagina de Internet sa fie mai eficienta si mai accesibila pentru utilizatori.

Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setari/preferinte stabilite de catre utilizatorii acestei pagini de Internet, precum:

 • postarea comentariilor pe site.

4. Care este durata de viata a cookie-urilor?

Durata de viata a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Exista urmatoarele categorii de cookie-uri care determina si durata de viata a acestora:

 • Cookie-uri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este sters automat cand utilizatorul isi inchide browserul.
 • Cookie-uri persistente sau fixe – Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care ramane stocat in terminalul utilizatorului pana cand atinge o anumita data de expirare (care poate fi in cateva minute, zile sau cativa ani in viitor) sau pana la stegerea acestuia de catre utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului.

5. Ce sunt cookie-urile plasate de terti?

Anumite sectiuni de continut de pe pagina de Internet pot fi furnizate prin intermediul unor terti, adica nu de catre SC Sermac Construct & Design SRL, caz in care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terti („third party cookie-uri”).

Tertii furnizori ai cookie-urilor trebuie sa respecte, de asemenea, regulile in materie de protectie a datelor si Politica de Confidentialitate disponibila pe aceasta pagina de Internet.
Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terti: Google.com, Facebook.com, Statcounter.com, Twitter.com, Pinterest.com, Vimeo.com.

6. Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de Internet:

Prin utilizarea/vizitarea paginii de Internet pot fi plasate urmatoarele cookie-uri:

a. Cookie-uri de performanta a paginii de Internet;
b. Cookie-uri de analiza a utilizatorilor;
c. Cookie-uri pentru geotargetting;
d. Cookie-uri pentru publicitate;

a. Cookie-uri de performanta

Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferintele utilizatorului acestei pagini de Internet, astfel incat setarea din nou a preferintelor in cazul vizitarii ulterioare a paginii de Internet nu mai este necesara.

b. Cookie-uri de analiza a utilizatorilor

Aceste cookie-uri ne informeaza daca un anumit utilizator al paginii de Internet a mai vizitat/utilizat aceasta pagina de Internet anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar in scopuri statistice.

c. Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabileste tara de provenienta a utilizatorului paginii de Internet. Vor fi primite aceleasi reclame indiferent de limba selectata.

d. Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri permit aflarea vizualizarii de catre un utilizator a unei reclame online, tipul acesteia si timpul scurs de la momentul vizualizarii respectivului mesaj publicitar. Ca atare, astfel de cookie-uri sunt folosite pentru targetarea publicitatii online. Aceste cookie-uri sunt anonime, stocand informatii despre contentul vizualizat, nu si despre utilizatori.

7. Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit recunoasterea browserului. Aceasta pagina de Internet recunoaste browserul pana cand cookie-urile expira sau sunt sterse.

8. Particularizarea setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile

În cazul in care utilizarea cookie-urilor nu este deranjanta, iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe aceasta pagina de Internet este folosit doar de catre dumneavoastra, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocrarea istoricului de navigare.

În cazul in care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe aceasta pagina de Internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luata in considerare setarea pentru stergerea datelor individuale de navigare de fiecare data cand browserul este inchis.

9. Cum pot fi oprite cookie-urile?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face aceasta pagina de Internet dificil de vizitat, atragand dupa sine limitari ale posibilitatilor de utilizare ale acesteia.

Utilizatorii isi pot configura browserul sa respinga fisierele cookie sau sa fie acceptate cookie-uri de la o pagina de Internet anume.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari pot fi accesate, ca regula, in sectiunea „optiuni” sau in meniul de „preferinte” al browserului tau. Totusi, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va fi adaptata preferintelor si interesele dumneavoastra, evidentiate prin comportamentul de navigare.

Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare:

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de Internet, va rugam sa va adresati la: office@certific.ro.