Ai nevoie de un Studiu de Eficienta Energetica SAER ?

Conform Legii 372 din 2005 privind performanta energetica a cladirilor, prin Certificatul de Urbanism emis de autorităţile administraţiei publice locale/judeţene competente, în vederea obţinerii, în condiţiile legii, a autorizaţiei de construire pentru clădiri, pe lângă obligativitatea respectării cerinţelor minime de performanţă energetică ( Confomare Energetica la standardul nZEB – Studiul nZEB ) , se va solicita întocmirea unui Studiu privind posibilitatea utilizării unor Sisteme Alternative de Eficienţă Ridicată (denumit si SAER), în funcţie de fezabilitatea acestora din punct de vedere Tehnic, Economic şi al Mediului Inconjurător.

Echipa Certific.ro din Timisoara

Sistemele Alternative care trebuie sa le contina acest studiu SAER:

a) descentralizate de alimentare cu energie, bazate pe surse regenerabile de energie;
b) de cogenerare/trigenerare;
c) centralizate de încălzire sau de răcire ori de bloc;
d) pompe de căldură;
e) schimbătoare de căldură sol-aer;
f) recuperatoare de căldură.

Studiu de Eficienta Energetica SAER – Ieftin si Rapid

Studiul de Eficienta energetica a unor  Sisteme Alternative de Eficienta Ridicata (denumit si SAER) se intocmeste de Auditorul Energetic atestat, impreuna cu Proiectantul de Instalatii.

Echipa noastra poate intocmii eficient ( timp scurt de executie / pret bun )  aceste studii, deoarece este formata din ambele specialitatii, inginerii proiectanti in instalatii pentru constructii si auditori energetici atestati de minister.

Vreau Studiu SAER